Koleżanki, Koledzy,
W związku ze Światowym Tygodniem Jaskry zapraszam was gorąco do udziału w akcji Polscy okuliści kontra jaskra.

W imieniu Zarządu 
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek

Przewodnicząca Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
dr hab. n. med. Anna Kamińska


Jak przystąpić do akcji?
Prosimy o zgłaszanie udziału za pomocą formularza online do 28 lutego 2017

Co zrobić z wypełnioną ankietą?
Wypełnione ankiety prosimy przesłać pocztą na adres Sekretariatu Zarządu PTO
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP Klinika Okulistyki
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: redakcja@pto.com.pl