W trosce o zdrowie pacjentów na początku marca 2017 r na listę leków objętych refundacją 75+ zostały wpisane wszystkie preparaty lecznicze na jaskrę. Leki mogą być wypisane w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu, dzięki czemu pacjenci nie potrzebują już skierowania.

Problemy z narządem wzroku ma w Polsce już co czwarta osoba. Badania GUS z 2014 roku pokazują, że co trzeci Polak nigdy nie był na badaniach kontrolnych u okulisty, a wiedza o chorobach narządu wzroku wciąż jest bardzo ograniczona. Jednym z najczęściej diagnozowanych schorzeń w gabinetach okulistycznych jest jaskra.

Decyzją Ministra Zdrowia programem darmowych leków dla seniorów (75+) zostało objętych 77 leków na jaskrę. W marcu wprowadzono 15 nowych substancji czynnych (lub ich nowych złożeń z innymi substancjami), które poszerzają dotychczas dostępne bezpłatnie opcje terapeutyczne. Są to:
 • Bimatoprostum 
 • Bimatoprostum + Timololum 
 • Brimonidinum 
 • Brimonidinum + Timololum 
 • Brinzolamidum
 • Dorzolamidum 
 • Dorzolamidum + Timololum
 • Latanoprostum 
 • Latanoprostum + Timololum 
 • Travoprostum 
 • Travoprostum + Timololum 

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
 • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Więcej informacji na stronie: http://75plus.mz.gov.pl/