SOE YO pracuje nad projektem dotyczącym różnic w szkoleniach w Europie. Wyniki prowadzonego badania pozwolą lepiej zrozumieć różnice programów, które istnieją w Europie, a jego głównym celem jest, pewnego dnia, ujednolicenie kształcenia i zmniejszenie różnic pomiędzy programami szkoleniowymi dla rezydentów.
SOE Young Ophthalmologists group (SOE YO) ma na celu zaspokojenie wspólnych potrzeb młodych okulistów w Europie, którzy są w trakcie szkolenia lub w ciągu pierwszych 5 lat niezależnej praktyki.

Cele SOE YO obejmują:
  • Zapewnienie sesji istotnych dla YOs na Kongresie SOE oraz innych spotkań z udziałem SOE.
  • Zachęcanie do tworzenia sieci kontaktów i nawiązywania współpracy między młodzieżą z różnych krajów europejskich.
  • Stworzenie platformy do dyskusji na temat profesjonalnych badań okulistycznych, w szczególności badania EBO.
  • Wsparcie dla wspólnych szkoleń w całej Europie, w formie sprawozdań ze stypendiów
  • Zwiększenie świadomości przyszłych wyzwań związanych z zjednoczeniem Europy oraz stworzenie platformy do dyskusji.
  • Promowanie SOE i zachęcanie do uczestnictwa młodszych pokoleń.
  • Stworzenie platformy do dyskusji i głosu młodych okulistów w sprawach, które mogą mieć wpływ na ich przyszłą karierę, np. nowe technologie, techniki lub polityki europejskie.