Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że w celu usystematyzowania danych kontaktowych na stronie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz usprawnienia przepływu informacji, stworzyliśmy nowe adresy e-mailowe dla oddziałów i sekcji PTO.

Dostęp do nowych adresów e-mail wraz z hasłem otrzymają wszyscy Przewodniczący Sekcji i Przewodniczący Oddziałów na drodze indywidualnej. Adresy zostaną również opublikowane w zakładce: http://pto.com.pl/kontakt 

Decyzją Zarządu Głównego PTO korespondencję za pośrednictwem nowych adresów mailowych należy prowadzić od dnia 1 września 2016 r. Dotyczy to w szczególności wysyłania zawiadomień o zebraniach oddziałów i zebraniach sekcji oraz wszelkich informacji istotnych dla członków PTO.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o oddelegowanie osób z poszczególnych oddziałów odpowiedzialnych za kontakt z Redakcją Serwisu PTO: 
Monika Sompolińska
792 123 434

Z poważaniem
Sekretarz 
Lek. Marta Pietruszyńska