Przypominamy o terminie opłacenia składki członkowskiej PTO.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż składka członkowska PTO na rok 2016 nie uległa zmianie i wynosi:
- lekarze - 200 zł
- lekarze emeryci i lekarze renciści - 100 zł

"Klinika Oczna" jest dostępna w ramach składki członkowskiej i będzie wysyłana na adres podany na przelewie bankowym. Pod koniec każdego roku razem z "Kliniką Oczną" wysyłany jest certyfikat poświadczający przynależność do Towarzystwa za dany rok. Składkę należy opłacić za dany rok do końca marca danego roku.

Termin ten wynika z zapisu w Statucie PTO:
"§13.Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek: 4) nieopłacenia składki członkowskiej do dnia 31 marca za dany rok członkostwa".

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Okulistyczne
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
Numer konta: 16 1160 2202 0000 0000 5515 6656

Prosimy o podanie w tytule przelewu:
"Składka członkowska PTO na rok 2016",
nazwy oddziału regionalnego,
numeru PESEL, oraz
za kogo płacona jest składka (w przypadku gdy za daną osobę płaci np. współmałżonek).

Ponieważ nakład "Kliniki Ocznej" na dany rok jest ograniczony i ustalany przez Wydawnictwo na podstawie wpłat dokonanych do końca marca, nie możemy zagwarantować otrzymywania Kliniki osobom dokonującym wpłat po terminie. Oczywiście, jeśli tylko jest taka możliwość, staramy się, aby także osoby, które opłaciły składkę po terminie, mogły otrzymać "Klinikę Oczną", należy jednak liczyć się wówczas z możliwością wystąpienia opóźnień w otrzymywaniu "Kliniki Ocznej".
 
Jak zostać członkiem PTO
Zgodnie ze Statutem PTO należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do Oddziału Regionalnego, który podejmuje decyzję o przyjęciu do PTO i następnie należy wpłacić składkę członkowską. Adresy i dane kontaktowe wszystkich oddziałów regionalnych podane są na stronie www.pto.com.pl w zakładce "O PTO".

dr hab. n. med. Michał Wilczyński
Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi