6 września 2016 roku do Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła, został skierowany list, w którym Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego przedstawił wątpliwości co do planowanych zmian w programie lekowym dotyczącym leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD).

Zmianom miałoby ulec kryterium włączenia do programu lekowego pacjentów z ostrością wzroku równą bądź lepszą niż V=0,3 oraz wyłączenie z programu pacjentów, którzy dobrze zareagowali na leczenie po dwóch latach terapii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pisma, dostępną tutaj (938 kb).