53. Zjazd Okulistów Polskich – podsumowanie / notatka prasowa

W dniach 9–11 czerwca 2022 r. w centrum konferencyjnym hotelu Hilton w Warszawie odbył się 53. Zjazd Okulistów Polskich.

Omówione zostały najważniejsze i najbardziej aktualne tematy z zakresu okulistyki. Uczestnicy Zjazdu rozmawiali równolegle na dwóch salach o najnowszych badaniach naukowych, wytycznych, zaleceniach, czy metodach diagnostycznych.

W sesji inauguracyjnej wystąpili: profesor Nataliya Pasyechnikova (Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego), profesor Zoltan Z. Nagy, profesor Maciej Krawczyński oraz profesor Jacek P. Szaflik.

W poprzednim roku, który upłynął pod znakiem walki z pandemią Covid-19, Zjazd odbywał się wirtualnie, w tym roku spotkanie odbyło się stacjonarnie i uczestnicy osobiście brali udział w sesjach plenarnych, by w gronie wybitnych specjalistów aktywnie dyskutować na tematy dotyczące optymalnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych u pacjentów okulistycznych. Wystąpienia plenarne zostały nagrane i można je było obejrzeć w formacie wideo na życzenie do końca lipca 2022 roku.

Podczas tegorocznej edycji Zjazdu Okulistów Polskich odbyły się wybory do Zarządu Głównego PTO, obecnie Prezesem PTO jest już Pani Profesor Bożena Romanowska-Dixon z Krakowa, Prezesem Elektem została Pani Profesor Ewa Mrukwa-Kominek z Katowic.

Przeprowadzonych zostało: 

• ponad 150 wykładów,
• 8 kursów edukacyjnych,
• 3 warsztaty praktyczne,
• specjalna sesja ESCRS,
• sesje firmowe,
• koktajl z Ekspertem,
• sesja pielęgniarska,
• sesja plakatowa.

Nagrodzono najlepsze prezentacje Młodych Okulistów i plakaty. Zjazdowi towarzyszyła wystawa medyczna, na której zgromadzono ponad 50 wystawców.

Już teraz zapraszamy w czerwcu 2023 roku do Poznania na 54. Zjazd Okulistów Polskich!


Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Prezes PTO kadencji 2022–2025
Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 53. ZOP

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Prezes PTO kadencji 2019–2022
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 53. ZOP