Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

w czwartek, 9 czerwca bieżącego roku, odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, organizacji zrzeszającej ok. 3000 lekarzy okulistów. Podsumujemy i ocenimy 3-letnią działalność Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz moją, na stanowisku Przewodniczącego. 

Chciałbym serdecznie, szczerze i gorąco, podziękować wszystkim Państwu, Koleżankom i Kolegom, za okazywane wsparcie, pomoc i inspirację do działania. Poczucie poparcia, rady i zrozumienie okazywane przez wielu z Was było dla mnie bardzo ważne i inspirujące. 

Wybierzemy nowe władze naszej organizacji, kierowanie obejmie Pani Profesor Bożena Romanowska-Dixon, Prezes Elekt. Dokonamy wyboru nowego Prezesa Elekta. 

Ostatnie 3 lata były trudne dla nas wszystkich, również dla naszej organizacji. Mimo oczywistych ograniczeń podejmowaliśmy wiele działań i aktywności dla dobra naszych pacjentów, naszych członków i całego środowiska medycznego związanego z okulistyką.

Przed towarzystwem stają nowe zadania i problemy, do najważniejszych zaliczam dbanie o coraz lepszą dostępność naszych pacjentów do usług okulistycznych, co wiąże się ze zwiększeniem nakładów na okulistykę. Podnoszenie wiedzy poprzez organizowanie zjazdów, sympozjów, warsztatów tematycznych. Reprezentowanie naszego środowiska w Ministerstwie Zdrowia w pracach nad zmianami w programie specjalizacji i wiele innych bieżących zadań. Pozwólcie Państwo, że przypomnę w skrócie część naszych działań i dokonań z ostatnich 3 lat.


Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego