Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stanowiskiem grupy eksperckiej w zakresie stosowania sulodeksydu jako terapii wspomagającej w łagodnej oraz średniozaawansowanej retinopatii cukrzycowej.