Egzaminy europejskich towarzystw naukowych będą traktowane tak samo jak Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Mamy przyjemność ogłosić, że po wieloletnich staraniach Towarzystwa i dzięki ogromnemu zaangażowaniu  obecnego Prezesa i Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, decyzją Ministra złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu europejskiego towarzystwa naukowego jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w całości.

Zgodnie z rekomendacją Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki rozwiązanie to byłoby stosowane do egzaminów organizowanych przez European Board of Ophthalmology, złożonych z wynikiem pozytywnym od dnia 1 stycznia 2019 roku. Decyzja podyktowana jest koniecznością wprowadzenia zmian mających na celu zbliżenie formy PES do formy egzaminu europejskiego, przygotowania odpowiednich szkoleń dla lekarzy oraz rozpropagowania idei tego rozwiązania wśród specjalizujących się.  

Na liście egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe oraz wykaz dokumentów potwierdzających znalazł się m.in. egzamin EBOD (European Board of Ophthalmology Diploma Examination).

Warunkiem uznania równoważności europejskiego egzaminu w dziedzinie okulistyki byłoby przedstawienie przez lekarza dyplomu "European Board of Ophthalmology Diploma" oraz Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, stwierdzającego autentyczność dyplomu European Board of Ophthalmology Diploma, wydanego przez European Board of Ophthalmology.

Uznawanie egzaminu EBOD za równoważny z całością PES w dziedzinie okulistyki przyczyni się z pewnością do ujednolicenia i harmonizacji wykształcenia lekarzy specjalizujących się w tym obszarze ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.