Współpraca PTO z Ukraińskim Towarzystwem Okulistycznym

Miło nam zaprosić członków PTO na wykład Pani Profesor Natalyi Pasyechnikovej, Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego, który wygłosi podczas Zjazdu Okulistów Polskich dnia 10 czerwca 2022. Tytuł wykładu to „Ukraińskie Towarzystwo Okulistyczne w czasie wojny”. Pani Profesor podkreśla ścisłą współpracę pomiędzy PTO i Ukraińskim Towarzystwem Okulistycznym i dziękuje za wsparcie w obecnej trudnej sytuacji politycznej swego kraju, pacjentów i okulistów.

PTO przy pomocy darczyńców indywidualnych i współpracujących firm wsparło okulistów z Instytutu Fiłatowa w Odessie wysokospecjalistycznym sprzętem okulistycznym o wartości ponad 200 tys. zł.

Razem możemy więcej!