Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Polskie Towarzystwo Okulistyczne dzięki współpracy z firmą Polpharma rozpoczyna działalność Klubu 40 w dziedzinie okulistyki. Projekt ma na celu wspieranie młodych, aktywnych naukowo, polskich okulistów. Naszym priorytetem jest integracja środowiska okulistycznego, wymiana wzajemnych doświadczeń, rozwój naukowy i inicjowanie pomysłów badawczych. Poprzez finansowanie udziału w konferencjach oraz warsztatach, chcemy aktywizować młodych ambitnych naukowców i stworzyć dla nich warunki do edukacji na najwyższym światowym poziomie. Jesteśmy dumni, że możemy współtworzyć pierwszą w historii polskiej okulistyki tak szeroką inicjatywę edukacyjną. Wszystkich Państwa zainteresowanych aplikowaniem do Klubu 40 prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

[REGULAMIN]

Kompletne zgłoszenia (z potwierdzonym dorobkiem naukowym wynoszącym min. 5 Impact Factor, współautorstwo minimum 3 prac naukowych w recenzowanych czasopismach) należy nadsyłać na adres mailowy: sekretarzklub40@pto.com.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1.03.2021 r.