Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. n. med. Ariadny Gierek-Łapińskiej, wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej.

Wybitnego naukowca, pioniera mikrochirurgii okulistycznej w Polsce, nauczyciela wielu pokoleń okulistów.

Mężowi, Tadeuszowi Łapińskiemu, Córce, Prof. Stanisławie Gierek -Ciaciurze, a także Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

Prezes Prof. Jacek P. Szaflik wraz z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego