Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 lipca 2021 r. odeszła od nas nieodżałowanej pamięci

Prof. dr hab. n. med. Helena Żygulska-Mach 

Emerytowany profesor zwyczajny, długoletni Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek licznych towarzystw naukowych w kraju i za granicą, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, wybitny naukowiec, wzorowy nauczyciel akademicki, wychowawczyni wielu pokoleń okulistów, znakomity lekarz, chirurg, jedna z czołowych postaci okulistyki polskiej. W naszej wdzięcznej pamięci pozostanie jako osoba prawego charakteru, zawsze przyjazna pacjentom i współpracownikom. Polska okulistyka poniosła wielką stratę. 


Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego