Zawiadomienie o śmierci Prof. Olgierda Palacza
(1933–2022)