Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii PTO odbędzie się w dniu 8 czerwca o godzinie 17:30 w miejscu części Auli Głównej.
 
W zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii PTO. Aby przystąpić do sekcji, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia do Sekcji (do pobrania w wersji elektronicznej) i pozostawienie jej w punkcie Rejestracji uczestników Zjazdu PTO 2017. Prawo głosu mają tylko członkowie PTO, którzy opłacili składkę.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie zebrania. Przewodnicząca Sekcji Okulistyki Dziecięcej, prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Przewodnicząca Sekcji Strabologii, Dr hab. Anna Loba
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
  5. Sprawozdanie z działalności Sekcji  Okulistyki Dziecięcej za lata 2014-2016.
  6. Sprawozdanie z działalności Sekcji Strabologii za lata 2014-2016.
  7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  8. Wybór przewodniczącego Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii.
  9. Wybór Zarządu Sekcji.
  10. Wolne wnioski.
Wzór deklaracji przystąpienia do PTO oraz do Sekcji jest dostępny na stronie www.pto.com.pl