Dokumenty Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 2 z 2

Apel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego o zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania i obrotu suplementami diety 13.03.2018

Apel Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich w sprawie kształcenia z dn. 5 marca 2018 13.03.2018

Skierowanie do ośrodka rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku 15.12.2017

Report from the internship as part of training programme Polish Ophthalmology Society (PSPTO) 02.11.2017

Prosimy o załączanie do wniosku oświadczenia o wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący! Zgłoszenia pisemne (list z dopiskiem "Grant wyjazdowy PTO") należy kierować w formie pisemnej do Zarządu PTO na adres: Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa

Formularz sprawozdania z przebiegu stażu w ramach programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PSPTO) 02.11.2017

Prosimy o załączanie do wniosku oświadczenia o wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący! Zgłoszenia pisemne (list z dopiskiem "Grant wyjazdowy PTO") należy kierować w formie pisemnej do Zarządu PTO na adres: Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa

Formularz zgłoszenia kandydata na zagraniczny wyjazd szkoleniowy w ramach programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PSPTO) 02.11.2017

Prosimy o załączanie do wniosku oświadczenia o wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący! Zgłoszenia pisemne (list z dopiskiem "Grant wyjazdowy PTO") należy kierować w formie pisemnej do Zarządu PTO na adres: Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa

Deklaracja przystąpienia do PTO (2015) 30.11.2016

Deklaracja przystąpienia do Sekcji PTO (2015) 30.11.2016

Statut PTO przyjęty w 2013 r., zmieniony uchwałą w 2014 r. 30.11.2016