Film przedstawia operację 76-letniego pseudofakijnego pacjenta z jaskrą pierwotną otwartego kąta obu oczu oraz błoną nasiatkówkową i zespołem pseudoeksfoliacji oka lewego. W przeszłości pacjent przeszedł zabiegi kapsulotomii obu oczu. Soczewka tylnokomorowa w oku lewym uległa zwichnięciu. Jaki efekt w tym przypadku przyniosło usunięcie zwichniętgo wszczepu i implantacja soczewki Iris Clip?

Najlepsza skorygowana ostrość wzroku przed operacją wynosiła 1/50 c.c. +10 Dsph, a 4 tygodnie po operacji 0,2 s.c. Masywna błona nasiatkówkowa przyczynia się do istotnego obniżenia ostrości widzenia. Planowane jest wykonanie witrektomii w celu usunięcia ERM.

Miejscowy stan pooperacyjny dobry. W półrocznej obserwacji nie zanotowano wzmożonego odczynu zapalnego tęczówki ani podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego.