• Usunięcie soczewki fakijnej połączone z fakoemulsyfikacją zaćmy i wszczepieniem implantu tylnokomorowego u pacjenta z wysoką krótkowzrocznością
  Usunięcie soczewki fakijnej połączone z fakoemulsyfikacją zaćmy i wszczepieniem implantu tylnokomorowego u pacjenta z wysoką krótkowzrocznością
  Usunięcie soczewki fakijnej połączone z fakoemulsyfikacją zaćmy i wszczepieniem implantu tylnokomorowego u pacjenta z wysoką krótkowzrocznością
  Techniki operacyjne | 11.09.2017
 • Usunięcie zwichniętego PCIOL i wszczepienie soczewki Iris-Clip (Artisan)
  Usunięcie zwichniętego PCIOL i wszczepienie soczewki Iris-Clip (Artisan)
  Usunięcie zwichniętego PCIOL i wszczepienie soczewki Iris-Clip (Artisan)
  Techniki operacyjne | 12.07.2017
 • Kanaloplastyka
  Kanaloplastyka
  Techniki operacyjne | 10.05.2017
 • Fiksacja podwichniętego wszczepu
  Fiksacja podwichniętego wszczepu
  Fiksacja podwichniętego wszczepu
  Techniki operacyjne | 22.03.2017
 • Zaćma pourazowa - fako z podszyciem CTR i IOL
  Zaćma pourazowa - fako z podszyciem CTR i IOL
  Techniki operacyjne | 05.12.2016
 • Fakokanaloplastyka
  Fakokanaloplastyka
  Techniki operacyjne | 08.09.2016
 • Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
  Techniki operacyjne | 04.07.2016