Keratomalacja to proces patologiczny prowadzący do zwyrodnienia i rozpływu tkanki rogówkowej w wyniku działania proteaz i/lub elastaz uszkadzających kolagen i proteoglikany - elementy konstrukcyjne rogówki. Enzymy te mają także zdolności do przełamywania działania ich swoistych inhibitorów obecnych w rogówce.