• Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w sprawie roli bromfenaku w zapobieganiu i leczeniu powikłań zapalnych związanych z zabiegiem operacyjnym usunięcia zaćmy.
  Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w sprawie roli bromfenaku w zapobieganiu i leczeniu powikłań zapalnych związanych z zabiegiem operacyjnym usunięcia zaćmy.
  Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w sprawie roli bromfenaku w zapobieganiu i leczeniu powikłań zapalnych związanych z zabiegiem operacyjnym usunięcia zaćmy.
  Algorytmy postępowania | 05.09.2018
 • Pooperacyjna profilaktyka CME u chorych na cukrzycę oczami ekspertów - uaktualnione stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów
  Pooperacyjna profilaktyka CME u chorych na cukrzycę oczami ekspertów - uaktualnione stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów
  Pooperacyjna profilaktyka CME u chorych na cukrzycę oczami ekspertów - uaktualnione stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów
  Materiały pokonferencyjne | 05.07.2018