Pacjenci przyjmujący tamsulozynę mieli zwiększone ryzyko wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego w pierwszej dobie pooperacyjnej po fakoemulsyfikacji zaćmy. Wyniki tego badania pokazują jak istotna jest przedoperacyjna identyfikacja pacjentów przyjmujących tamsulozynę.

Journal of Cataract & Refractive Surgery 2016, 42, 1753-1758

One-day postoperative intraocular pressure spikes after phacoemulsification cataract surgery in patients taking tamsulosin. Bonnell LN, SooHoo JR, Seibold LK, Lynch AM, Wagner BD, Davidson RS,   Taravella MJ. University of Colorado Health Eye Center, Aurora, Colorado, USA.


Cel:

Ocena zależności pomiędzy wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego (To) w pierwszej dobie pooperacyjnej po zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy a przyjmowaniem tamsulozyny.

Metody:

Badanie było retrospektywne, kohortowe. Przeanalizowano historie chorób pacjentów przyjętych celem fakoemulsyfikacji zaćmy. Osoby przyjmujące tamsulozynę w okresie okołooperacyjnym były kwalifikowane  do badania jako grupa badawcza, a pacjenci nie przyjmujący tamsulozyny stanowili grupę porównawczą. 

Głównym ocenianym parametrem był wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego w pierwszej dobie pooperacyjnej  powyżej 10 mmHg, w porównaniu z ciśnieniem przedoperacyjnym lub To w pierwszym dniu po zabiegu fakoemulsyfikacji większe lub  równe 30 mmHg. Do analizy użyto uogólnionego równania estymującego (ang. GEE:  general estimating equations.)

Wyniki:

W badaniu przeanalizowano historie choroby 584 pacjentów (864 oczu). Po zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy retrospektywnie stwierdzono wzrost To większy niż 10 mmHg lub To 30 mmHg lub większe odpowiednio u 12,4% i 9,3% w grupie przyjmującej tamsulozynę. W grupie porównawczej wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego stwierdzono odpowiednio u 4,4% i 2,1%. Różnice między grupami były statystycznie istotne  (P=0,001). Pacjenci przyjmujący tamsulozynę mieli 2,6 razy  większe prawdopodobieństwo wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego w pierwszej dobie pooperacyjnej o ponad 10 mmHg oraz To pooperacyjnego o wartości 30 mmHG lub większego. 

Wnioski:

Pacjenci przyjmujący tamsulozynę mieli zwiększone ryzyko wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego w pierwszej dobie pooperacyjnej po fakoemulsyfikacji zaćmy. Wyniki tego badania pokazują jak istotna jest przedoperacyjna identyfikacja pacjentów przyjmujących tamsulozynę.  Pozwola to  lepiej leczyć i minimalizować pooperacyjne wzrosty ciśnienia wewnątrzgałkowego. 


Oryginalny tekst

Journal of Cataract & Refractive Surgery 

2016, 42, 1753-1758

One-day postoperative intraocular pressure spikes after phacoemulsification cataract surgery in patients taking tamsulosin. Bonnell LN, SooHoo JR, Seibold LK, Lynch AM, Wagner BD, Davidson RS, Taravella MJ. University of Colorado Health Eye Center, Aurora, Colorado, USA.

PURPOSE: 

To evaluate the relationship between 1-day postoperative intraocular pressure (IOP) after phacoemulsification cataract surgery and tamsulosin use.

METHODS: 

Retrospective cohort study. Registry data from men who had cataract surgery were used. Patients taking tamsulosin at the time of surgery were included as cases, while patients with no history of tamsulosin use were used as controls. The primary outcome was a 1-day postoperative IOP spike defined as an IOP increase greater than 10 mm Hg compared with baseline or a 1-day postoperative IOP of 30 mm Hg or higher. General estimating equations were used for analysis.

RESULTS: 

The study comprised 584 men (864 eyes). An IOP increase greater than 10 mm Hg or IOP 30 mm Hg or higher after cataract surgery occurred in 12.4% and 9.3%, respectively, of eyes in the tamsulosin group versus 4.4% and 2.1%, respectively, in the control group (all P = .001). After adjusting for significant covariates, patients on tamsulosin were 2.6 times (95% confidence interval [CI], 1.2-5.7; P = .01] and 3.8 (95% CI, 1.3-10.9; P = .01) more likely to have a 1-day postoperative IOP increase greater than 10 mm Hg or a 1-day postoperative IOP of 30 mm Hg or higher.

CONCLUSION: 

Patients on tamsulosin had an increased risk of a 1-day postoperative IOP spike after cataract surgery, showing the importance of identifying patients on tamsulosin preoperatively to better manage and potentially mitigate IOP spikes.