Trwa przyjmowanie wniosków w ramach grantu GEPTO na 2019! 12.03.2018

Trwa edycja programu szkoleniowego współfinansowanego przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne w formie grantu edukacyjnego GEPTO. Kliknij, by dowiedzieć się więcej.

Grant wyjazdowy PTO dotyczy młodych lekarzy okulistów z Polski , będących członkami PTO, chcących pogłębiać swą wiedzę praktyczną w ramach krótkiego stażu w ośrodku okulistycznym za granicą. Warunki uzyskania grantu, m.in.:

  • Czas stażu zagranicznego -  2 tygodnie.
  • Wiek zgłaszającego - do 35. roku życia.
  • Zgłaszający musi być lekarzem w trakcie specjalizacji z okulistyki (musi mieć wówczas ukończony 3. rok specjalizacji z okulistyki) lub może być po egzaminie specjalizacyjnym oraz być  członkiem PTO .
  • Oceny kompletnych i prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych będzie dokonywał Zarząd PTO.
Każdemu z uczestników Polskie Towarzystwo Okulistyczne pokrywa koszty związane z uczestnictwem w Projekcie Szkoleniowym: równowartość w złotych - 1500 euro na wyjazd dwutygodniowy.

Grant przyznawany będzie 8 osobom rocznie - w tym 4 miejsca dla osób w trakcie specjalizacji i 4  miejsca dla osób po specjalizacji, w dwóch transzach.
  • Pierwszy termin składania: kompletne wnioski będą przyjmowane do 31.04.2019 (4 miejsca - 2 dla osób w trakcie specjalizacji + 2 miejsca dla osób po specjalizacji)
  • Drugi termin składania: kompletne wnioski będą przyjmowane do 30.09.2019 (4 miejsca - 2 dla osób w trakcie specjalizacji + 2 miejsca dla osób po specjalizacji) 

UWAGA!!! Wymagane jest załączanie do wniosku oświadczenia o wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący! Wnioski nieprawidłowo wypełnione albo niekompletne nie będą rozpatrywane! Uczestnik zobowiązuje się do przedstawienia PTO sprawozdania z realizacji Projektu Szkoleniowego w terminie miesiąca od dnia zakończenia Projektu. Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w GEPTO określa regulamin zamieszczony poniżej w pliku PDF. 

Dokumenty do pobrania: