Historia PTO

Inicjatywa trzech lekarzy-okulistów z Instytutu Oftalmicznego

Pierwsze przedsięwzięcia założycielskie podjęto w ramach Warszawskiego Towarzystwa Okulistycznego, które powstało w 1908 r. z inicjatywy lekarzy Instytutu Oftalmicznego: dr. Kazimierza Beina (1872‒1959), dr. Bronisława Ziemińskiego (1860–1915) i dr. Aleksandra Dobrzańskiego (1832‒1918).


Instytut Oftalmiczny1

Rok założenia 1911 (poprzednia nazwa: 1911‒1935 Towarzystwo Okulistów Polskich)

Inicjatywa założenia Towarzystwa Okulistów Polskich (jako sekcji okulistycznej XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich) powróciła w Krakowie w 1911 r. Przewodniczącym wybrany został Bolesław Wicherkiewicz, któremu jednak do wybuchu I wojny światowej nie udało się uzyskać zgody władz zaborczych na założenie towarzystwa.

Kazimierz Bein
Kazimierz Bein
(1872-1959)2
Bolesław Wicherkiewicz
Bolesław Wicherkiewicz
(1847-1915)2
Aleksander Dobrzański
Aleksander Dobrzański
(1832-1918)4

Profesor Wicherkiewicz z asystentami kliniki w czasie operacji3

Na następnych zjazdach wybierano już pełne zarządy, a podczas XI Zjazdu Okulistów Polskich (1924, Lwów) ustanowiono "Klinikę Oczną" jako oficjalny organ Towarzystwa. W 1925 r. do PTO przystąpiło, jako jego pierwszy oddział, Warszawskie Towarzystwo Okulistyczne (istniejące od 1908 r.), a w 1928 r., jako drugi oddział Towarzystwo Okulistów Ziem Zachodnich w Poznaniu (istniejące od 1921 r. i obejmujące swym zasięgiem Wielkopolskę, Śląsk i Pomorze). Dopiero na XVII Zjeździe (1937, Lwów) powstały dalsze Oddziały: Krakowski, Lwowski i Wileński. "Klinika Oczna" (Organ PTO), założona w roku 1899 przez Bolesława Wicherkiewicza jako "Postęp Okulistyczny" (do 1914 r.), wznowiona w roku 1923 przez Kazimierza Noiszewskiego jako "Klinika Oczna".

Przewodniczący PTO:

 • Bolesław Wicherkiewicz (1911‒1915)
 • Kazimierz Noiszewski (1921‒1930)
 • Juliusz Szymański (1931‒1935)
 • Witold Kapuściński sen. (1935‒1950)
 • Ignacy Abramowicz (1950‒1960)
 • Władysław Henryk Melanowski (1960‒1967)
 • Tadeusz Krwawicz (1971‒1983)
 • Witold Orłowski (1983‒1986)
 • Halina Żygulska-Mach (1986‒1992)
 • Krystyna Pecold (1992‒1998)
 • Józef Kałużny (1998‒2004)
 • Jerzy Szafik (2004‒2010)
 • Wojciech Omulecki (2010‒2016)
 • Iwona Grabska-Liberek (2016‒2019)
 • Jacek P. Szaflik (2019‒2022)
 • Bożena Romanowska-Dixon (2019‒obecnie)

Źródła

 1. M. i M. Kwiatkowscy "Historia Warszawy XVI-XX wieku" ( http://www.warszawa1939.pl/i.php?o=smolna_instytut)
 2. Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Okulistyczne)
 3. Szpital Uniwersytecki w Krakowie (http://www.su.krakow.pl/o-k-kliniki-okulistyki-i-onkologii-okulistycznej-krakow/wiktor-boleslaw-wicherkiewicz)
 4. Wirtualne Muzeum (http://wirtualnemuzeumbz.blogspot.com/2013/05/zapomniane-biografie-cz3-dr-aleksander.html)