L Zjazd Okulistów Polskich 2019 06.06.2019

Zapraszamy na L Zjazd Okulistów Polskich - jedyną oficjalną konferencję Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Data:
6-8.06.2019 r.

Miejsce:
Warszawa

Organizator:
Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. Iwona Grabska-Liberek

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
Prof. Iwona Grabska-Liberek