IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa GlauCat 2021 27.08.2021

Termin: 2728 sierpnia 2021
Miejsce: Mikołajki  
Organizatorzy: prof. dr hab. Jacek Szaflik, prof. dr hab. Jerzy Szaflik (Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie) 
Partner naukowy: Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Strona wydarzenia: http://okolaser.edu.pl/