52. Zjazd Okulistów Polskich 2021 18.06.2021

Termin zjazdu: 1819.06.2021

Strona wydarzenia: https://zop2021.pl/ 


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na 52. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Będzie to wyjątkowe wydarzenie w wyjątkowym czasie, ale aspekt bezpieczeństwa jest dla nas wszystkich priorytetem. Cieszymy się, że to spotkanie, chociaż wirtualne, odbędzie w pięknym mieście – Szczecinie.

Tematy wiodące Zjazdu odzwierciedlają współczesny nurt badań naukowych w siatkówce, rogówce, jaskrze. Program naukowy będzie współtworzony m.in. przy udziale i zaangażowaniu takich sekcji Polskiego Towarzystwa Okulistycznego jak:

  • Sekcja Zapobiegania Ślepocie PTO pod przewodnictwem dr hab. n. med. Moniki Modrzejewskiej
  • Sekcja Rogówki PTO pod przewodnictwem dr hab. n. med. Dariusza Dobrowolskiego
  • Sekcja Siatkówki PTO pod przewodnictwem prof. dr hab. Marcina Stopy

Nie zabraknie również tematów wolnych, których prezentacja odbędzie się w Sesji Varia, a także prac przygotowanych przez Sekcję Młodych Okulistów.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby stworzyć możliwość przedstawienia najnowszych osiągnięć naukowych oraz umożliwić wymianę doświadczeń klinicznych.

Ogromnie zachęcamy Państwa do zgłaszania prac prezentujących osiągnięcia naukowe i kliniczne Państwa ośrodków, które będą prezentowane w sesji ustnej oraz plakatowej!

Do zobaczenia w czerwcu na Zjeździe PTO!


Prof. dr hab. Jacek Szaflik

Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

oraz

Prof. dr hab. Wojciech Lubiński

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego