Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XII ŚLĄSKI MEETING SIATKÓWKOWY 25.11.2021

Termin: 25–26.11.2021
Organizatorzy:
  • prof. dr hab. Edward Wylęgała (Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, WNM w Zabrzu, ŚUM w Katowicach) 
  • dr hab. Sławomir Teper (Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach)
  • dr hab. Dariusz Dobrowolski (Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu)