Aktywni naukowo okuliści utworzyli prestiżowy Klub 40!

Do Klubu 40 Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w 2021 roku zostało przyjętych 19 lekarzy. Wszyscy spełnili wymogi formalne (minimum 3 publikacje posiadające współczynnik oddziaływania – impact factor (IF), minimum 1 publikacja oryginalna z pierwszym autorstwem posiadająca IF, minimum 5 pkt łączny IF, wiek poniżej 40 r.ż., aktywne członkostwo PTO) i uzyskali akceptację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. 

Poniżej przedstawiamy listę członków Klubu 40 i miasto, w którym praktykują.
Gratulujemy!

• Karolina Bonińska (Łódź)
• Anna Chmielarz-Czarnocińska (Poznań)
• Grzegorz Gula (Warszawa)
• Piotr Kanclerz (Elbląg)
• Patrycja Kuklo (Olsztyn)
• Sławomir Liberski (Szczecin)
• Agata Ordon (Warszawa)
• Michał Post (Warszawa)
• Mariusz Przybyś (Warszawa)
• Joanna Przybek-Skrzypecka (Warszawa)
• Agnieszka Rafalska (Wrocław)
• Jagoda Rzeszewska- Zamiara (Bydgoszcz)
• Monika Sarnat-Kucharczyk (Katowice)
• Katarzyna Samelska (Warszawa)
• Lech Sedlak (Katowice)
• Janusz Skrzypecki (Warszawa)
• Mateusz Winiarczyk (Lublin)
• Piotr Woźniak (Warszawa)
• Dominika Wróbel-Dudzińska (Lublin)