Pierwsze spotkanie Klubu 40!

Z inicjatywy Prezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego prof. dr hab. n.med. Jacka P. Szalika przy wsparciu firmy Polpharma został powołany do życia Klub 40.

W dniu 2 lipca 2021 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Klubu. Wzięli w nim udział członkowie Klubu, a także Pan Profesor Jacek Szaflik i reprezentanci firmy Polpharma z koordynatorem – Panią Katarzyna Durko – na czele.

Projekt ma na celu wspieranie młodych, aktywnych naukowo, polskich okulistów. Naszym priorytetem jest integracja środowiska okulistycznego, wymiana wzajemnych doświadczeń, rozwój naukowy i inicjowanie pomysłów badawczych. Poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach oraz warsztatach, chcemy aktywizować młodych ambitnych naukowców i stworzyć dla nich warunki do edukacji na najwyższym światowym poziomie. Jesteśmy dumni, że możemy współtworzyć pierwszą w historii polskiej okulistyki tak szeroką inicjatywę edukacyjną

W trakcie posiedzenia Klubu został wybrany pierwszy Zarząd Klubu 40: przewodniczącą Klubu została dr n.med. Joanna Przybek-Skrzypecka, sekretarzem dr n. med. Piotr A. Woźniak. 

W gronie członków omówione zostały plany działalności oraz rozwoju w roku 2021 i 2022. 

Kolejny nabór do Klubu już niebawem!