Regulamin „Klubu 40” Polskiego Towarzystwa Okulistycznego