Podsumowanie Sesji Młodych Okulistów podczas 50. Zjazdu Okulistów Polskich w Warszawie 26.06.2019

Podczas 50. Zjazdu Okulistów Polskich w dniu 8 czerwca w godzinach 14:25-16:30 odbyła się Sesja Młodych Okulistów.

W prezydium sesji zasiedli: 

  • dr n. med. Piotr Gościniewicz
  • dr Magdalena Kucharczyk-Pośpiech
  • dr Marta Pietruszyńska
  • dr Urszula Stachowska
  • dr hab. n. med. Michał Wilczyński

W czasie sesji zaprezentowano 14 prac, a wygłaszający je studenci otrzymali najnowsze wydanie książki Basic and Clinical Science Course (nr 10)

Ciekawym punktem spotkania był wykład specjalizującej się w warsztatach oraz sesjach indywidualnych z wystąpień publicznych, emisji głosu i komunikacji Moniki Malinowskiej: Jak polubić wystąpienia publiczne?