Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 1 z 6

Wytyczne opieki okołooperacyjnej w chirurgii zaćmy w Polsce 04.06.2024

Pooperacyjne Zapalenie Wnętrza Gałki Ocznej – wytyczne postępowania 09.02.2024

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Okulistycznego określające standardy prowadzenia terapii pacjentów z wysiękową postacią starczego zwyrodnienia plamki (aktualizacja 2023) 07.06.2023

Wytyczne ─ witrektomia (aktualizacja 2023) 22.05.2023

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące okołooperacyjnej modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego w chirurgii okulistycznej 22.05.2023

Siatkówczak, VHL – wytyczne 10.01.2023

Wytyczne w onkologii okulistycznej część 1. 10.01.2023

Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w sprawie stosowania pranoprofenu w stanach zapalnych przedniego odcinka oka i w zapobieganiu okulistycznym stanom zapalnym okołooperacyjnym 26.10.2022

Informacja Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii PTO dotycząca profilaktyki zapalenia spojówek u noworodków 14.07.2022

Wytyczne diagnostyki i leczenia jaskry (aktualizacja 2022) 23.05.2022