Opłata zjazdowa dla Uczestników obejmuje: wejście na wykłady, możliwość udziału w kursach edukacyjnych, materiały konferencyjne, lunche, przerwy kawowe.
Uroczysta kolacja koleżeńska jest dodatkowo płatna. Odbędzie się w dniu 07.06.2019 w Hotelu Leonardo Royal, ul. Grzybowska 45.
Podczas uroczystej kolacji koleżeńskiej przewidujemy galę wręczenia nagród dla Partnerów Edukacyjnych zjazdu, występ zespołu "Boney M. feat Sheyla Bonick" oraz DJ’a (ilość miejsc ograniczona).
Część niemerytoryczna Otwarcia Zjazdu oraz uroczysta kolacja koleżeńska nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Opłaty zjazdowe Rejestracja w I terminie do 31 marca 2019 Rejestracja w II terminie do 31 maja 2019 Opłata na Zjeździe
Pozycja Kwota Kwota Kwota
Członek PTO (z opłacona składką członkowską) 250 zł 450 zł 800 zł
Ortoptyści/Optometryści
Opłata obejmuje udział w Zjeździe oraz kursach edukacyjnych
250 zł 450 zł 800 zł
Osoba niebędąca członkiem PTO
(lekarz bez opłaconej aktualnej składki PTO, lekarz zarejestrowany przez firmę, przedstawiciel firmy)
Opłata obejmuje udział w Zjeździe, kursach edukacyjnych
800 zł 1000 zł 1200 zł
Lekarz rezydent - członek PTO
Opłata obejmuje udział w Zjeździe, kursach edukacyjnych
150 zł 250 zł 800 zł
Lekarz rezydent - niebędący członkiem PTO
Opłata obejmuje udział w Zjeździe oraz kursach edukacyjnych
800 zł 1000 zł 1000 zł
Pielęgniarka
Opłata obejmuje udział w Zjeździe oraz kursach edukacyjnych
150 zł 150 zł 150 zł
Studenci - udział tylko w sesji Młodego Okulisty - sobota 0 zł 0 zł 0 zł
Studenci - udział w Zjeździe oraz kursach edukacyjnych 50 zł 50 zł 50 zł
Uczestnictwo w kursach edukacyjnych (czwartek 6.06) - osoby bez wykupionego uczestnictwa w Zjeździe 100 zł 100 zł 250 zł
Uczestnictwo w WetLabach z ekspertami - WEPTO (czwartek 6.06) - opłata za 1 WetLab (maksymalnie można wziąć udział w jednym WetLabie; tylko dla osób biorących udział w Zjeździe) - 150 zł 250 zł
Uroczysta kolacja koleżeńska
Informujemy, że sprzedaż kolacji została zakończona
- - -